e: post@olasendstad.no

t: 416 02 046

a: Mengsholveien 609, 2353 Stavsjø

 

Sivilarkitekt, 997669703 MVA, fletter lokalsamfunn, kulturarv og kunst i offentlig rom

Driver tidsskriftet og prosjektplattformen FLETTVERK

Prosjekter 2018:

Grinimuseet, forprosjekt for nytt museum for Museene i Akershus, Bærum

Kurator for kunst i offentlig rom, Gausdal

Kurator for kunst i offentlig rom, Hamar

Daglig leder for Norsk fyrhistorisk forening, for bevaring og ny bruk av nedlagte fyrstasjoner i Norge