e: post@olasendstad.no

t: 416 02 046

a: Mengsholveien 609, 2353 Stavsjø

 

Sivilarkitekt, 997669703 MVA, fletter lokalsamfunn, kulturarv og kunst i offentlig rom

Driver tidsskriftet og prosjektplattformen FLETTVERK

Prosjekter 2018:

Blakerost, filmprosjekt (og ost) til utstilling i Guttormsgaards arkiv, Blaker, Sørum

Vernebygg for Holvikejekta, forprosjekt for Nordfjord folkemuseum, Gloppen

Grinimuseet, forprosjekt for nytt museum for Museene i Akershus, Bærum

Kurator for kunst i offentlig rom, Hamar, Gausdal og Lillehammer

Daglig leder for Norsk fyrhistorisk forening, for bevaring og ny bruk av nedlagte fyrstasjoner i Norge