Grüne Schlieren

 

 

Grüne Schlieren - byøkologisk planlegging i Schlieren, Zürich

Sclieren er et landbrukssamfunn, et industrisamfunn og i stadig større grad en del av Zürich. I samarbeid med kommunen, en lokal menighet og en eiendomsutvikler utviklet vi en mulighetsstudie og en prosess for formidling og dialog for hvordan en kan møte den raske byveksten. Fokus lå på sikring av historiske kvaliteter og grøntområder.

 

Studiokurs NTNU

 

Studenter:

Sonja Sahlsten

Cláudio Gonçalves

Asbjørn Syverhuset

Ola Sendstad

 

Veileder:

Kerstin Höger