Info

 

Ola Sendstad er arkitekt med et bredt nettverk av tverrfaglige samarbeidspartnere. Gjennom fysiske intervensjoner, planforslag og ulike former for formidling og medvirkning søker jeg å bruke kulturarv og stedsidentitet strategisk i utvikling av bygninger, steder og lokalsamfunn. Praksisen kombinerer metoder fra byøkologisk planlegging, kulturminnevern og kunst i offentlig rom. Se prosjektliste.

 

Fyrstasjonene er kanskje både våre mest utfordrende og flotteste kulturminner. Ola Sendstad har siden 2015 driftet sekretariatet for Norsk Fyrhistorisk Forening, for bevaring gjennom ny bruk av norske fyrstasjoner. Han er også ansvarlig redaktør for nettstedet fyr.no.

 

Ola Sendstad er styremedlem i Blaker meieris venner/Guttormsgaards arkiv og varamedlem i styret for samvirket SOTA-fabrikken.