Info

 

Ola Sendstad er arkitekt med et bredt nettverk av tverrfaglige samarbeidspartnere. Gjennom fysiske intervensjoner, mulighetsstudier og ulike former for formidling søker vi å bruke kulturarv strategisk i utvikling av sted og lokalsamfunn. Praksisen kombinerer metoder fra byøkologisk planlegging, eksperimentelt kulturvern og kunst i offentlig rom. Se prosjektliste.

 

Ola Sendstad drifter sekretariatet for Norsk Fyrhistorisk Forening, for bevaring gjennom ny bruk av norske fyrstasjoner. Se fyr.no.