Metall i ovnen

 

 

Metall i ovnen - byøkologisk planlegging i Odda

Smelteverket var Oddas hjørnesteinsbedrift gjennom mange år og befinner seg midt i Odda sentrum. Etter nedleggelsen er byen splittet i synet på Odda og smelteverkets framtid. Spørsmålene dreier seg om riving eller bevaring av industriarv, men også om identitet og framtidige næringsmuligheter.

 

Gjennom intervju, analyse og workshops kan en forsøke å tone konflikten ned og forflytte skalaen fra stort og politisk til nært og praktisk. Kan et lokalt band få arrangere metall-festival?

 

Prosjektet resulterte i et konkret og gjennomdetaljert forslag til et første steg: Et lite tilbygg til en av smelteovnsbygningene åpner for publikum og muliggjør bruk til ulike arrangement. Tiltaket låser i liten grad situasjonen ellers, kan være permanent eller enkelt demonteres og forsøker å tone ned polariseringen i debatten om hvor man skal "ende opp til slutt".

 

Studiokurs NTNU

 

Student:

Ola Sendstad

 

Veiledere:

Eir Grytli