GrinimuseetGrinimuseet - på grensen

Grini var den største fangeleiren i okkuperte Norge under 2. verdenskrig. Med utgangspunkt i dagens situasjon på Grini er det utarbeidet en trinnvis plan med ulike fysiske intervensjoner for utvikling av Grinimuseet: ny definering og utforming av uteområdet/landskapet, transformasjon av en bygning til et kafé- og personalbygg, rekonstruksjon av et vakttårn, tilflytting av et originalt drivhus fra fangeleiren og utvikling av Grini som minnested.


Behovet for å skape et tydeligere avgrenset område, museets innhold vedrørende samfunnets og individets ulike valg av side og kombinasjonen av å være et minnested og et aktivt formidlingssted, har gjort fysiske overganger og opplevelsen av å være på og på hver side av en grense til et førende grep. Prosjektet beveger seg også på grensen mellom kulturminnevern, transformasjon og scenografi. Samtidig er prosjektet et forsøk å skape en fleksibel og ikke for definerende fysisk ramme som over tid kan åpne for mange former for bruk og innhold.


Team:

Kine Hammer Hansen

Ola Sendstad


Oppdragsgiver:

Museene i Akershus


År:

2017 - pågående