Info


Ola Sendstad er arkitekt og arbeider utforskende og strategisk med bygningsvern og kulturarv i stedsutvikling. Prosjektene hans strekker seg fra byplanlegging til bygningsprosjektering til utstillinger og kunstinstallasjoner. Uansett utvikles prosjektene i nært samarbeid med menneskene på stedet og et bredt tverrfaglig nettverk. Praksisen kombinerer metoder fra byøkologisk planlegging, tradisjonelt kulturminnevern og kunst i offentlig rom. For sin praksis er Sendstad tildelt statens arbeidsstipend i 2013, 2016 og 2017.


I 2019 har Sendstad blant annet arbeidet med forprosjekt for nytt vernebygg for Holvikejekta, for Musea i Sogn og Fjordane, utstillingen I Sigrid Undsets hus er det mange rom, for Lillehammer kunstmuseum, bevaring gjennom bruk av nedlagte fyrstasjoner, for Norsk Fyrhistorisk Forening, kuratering av kunst i offentlige rom, for Lillehammer kommune og plan for sentrumsutvikling i Hov, for Søndre Land kommune.