Info


Ola Sendstad er arkitekt og arbeider utforskende og strategisk med byggekultur og kulturarv i steds- og samfunnsutvikling. Prosjektene hans strekker seg fra byplanlegging til bygningsprosjektering til utstillinger og kunstinstallasjoner. Sendstad eier og driver også økologisk gård på Hedmarken og et lite sagbruk for kvalitetsmaterialer.


Alle prosjekter utvikles i nært samarbeid med menneskene på stedet og et bredt tverrfaglig nettverk. Praksisen kombinerer metoder fra byøkologisk planlegging, tradisjonelt kulturminnevern og kunst i offentlig rom. For sin praksis er Sendstad tildelt statens arbeidsstipend i 2013, 2016, 2017, 2020 og 2021. Fra 2022 er Sendstad stipendiat i design ved Kunsthøgskolen i Oslo, der han arbeider med bjørkekultur, i skog, foredling, industri, håndverk og bruk.


Viktige prosjekter i 2023 er nytt verne- og formidlingsbygg for Holvikejekta, i Sandane, og fullføring av skulpturparken Håndverkets landskap, på Harpefoss.