Little NorwayLittle Norway

Little Norway var Galleri ROM sitt bidrag til Oslo arkitekturtriennale 2016, med tema After Belonging. Prosjektet tar utgangspunkt i den norske paviljongen på verdensutstillingen i Chicago i 1893 og 40 pensjonister i Orkdal sin enorme innsats for å få paviljongen tilbake til Orkanger, der den opprinnelig ble bygget. Den norske paviljongen fra 1893 er både den første imitasjonen/kopien av en stavkirke og et tidlig eksempel på et industrielt produsert byggesett. Etter at den offisielt representerte Norge på verdensutstillingen, har den på ulike måter blitt brukt til å representere noe norskt eller et ønske om noe norskt uike steder i USA.   


I Little Norway iscenesettes bygningsdeler fra paviljongen med fragmenter fra dens fascinerende historie. Ulike spørsmål om tilhørighet og eierskap til kulturarv ble belyst gjennom og ved siden av presentasjonen av paviljongen. Samtidig grep utstillingen inn i og løftet fram det aktuelle prosjektet med å gjenreise paviljongen i Orkanger og menneskene som arbeider med det. Intervju av denne dugnadsgjengen ble vist som en filminstallasjon. Flere av dem arbeidet i et provisorisk verksted i galleriet i utstillingsperioden. Bygningsdeler fra paviljongen ble i galleriet båret fram og tilbake mellom sin nærmest overdrevne utstilte posisjon og konkret bearbeiding i verkstedet. Prosjektet inneholdt også et program med omvisninger, foredrag, samtaler, workshops og filmvisninger.


Stavkirkepaviljongen er nå satt opp i Orkanger og kan besøkes der.


Kuratorer:

Eva Bakkeslett

Ola Sendstad


Produsent:

Henrik der Minassian / Galleri ROM


Kunstnere og arkitekter i prosjektet:

Gamle3Hus ved Jacob Schroll og Lina Marie Aakerøy

Bureau Detours ved Benny Henningsen, Ida Martin og Laura Kieler


Takk til:

Alle frivillige i Orkdal


Oppdragsgiver:

Galleri ROM for kunst og arkitektur


Little Norway var en del av en serie prosjekter som utforsker reparasjon og reparasjonskultur for Galleri ROM for kunst og arkitektur.


Presse:

På ROM plasseres arkitekturen som midtpunkt i en historie om migrasjon og identitetsbygging, om dugnaden som kulturbærer, om nasjonalromantikk og symbolikk. Og historien får en håndgripelig dimensjon gjennom utstilte bygningsdeler, lukten av treverk og lyden av saging og banking.


Fra redaktør av Arkitektnytt Martin Braathen sin beskrivelse av prosjektet 15. september 2016.


NRK