Museale forstyrrelser # 1Museale forstyrrelser # 1

Prosjektet er en frittstående installasjon rundt et av de gamle tømmerhusene på Valdres folkemuseum. Installasjonen er både en selvstendig formkomposisjon og en iscenesettelse/kuratering av den kjente museumsopplevelsen.


De forfinede veggskivene skaper nye romlige sammenhenger. De leder blikk og bevegelse i opplevelsen av den gamle lauvløa. Installasjonen tvinger publikum bort fra forklarende skilt og den faste stien, og nærmere teksturer, detaljer og sted.


Oppføringen av installasjonen hadde også en dimensjon av performance, da to personer bygde den i løpet av en sommersesong, med publikum tilstede. Arbeidet blandet seg slik med museets vanlige formidlere som bygde skigard og spilte hardingfele.


Team:

Einar Bye

Ola Sendstad


Oppdragsgiver:

Valdres folkemuseum


Her er det etablert et rom mellom det gamle og det nye - en relasjon som skaper et sted. Installasjonen synliggjør løas størrelse og form; hele tiden tydeliggjøres nye kvaliteter ved det lille, uanselige bygget etter hvert som jeg beveger meg rundt det. Prosjektet framstår som en iscenesettelse av det eksisterende, men installasjonen er langt mer enn en monter, for jeg kan bevege meg mellom installasjonen og bygget. Det at det er tilført noe nytt, noe som følger av en byggeaktivitet som finner sted i tiden jeg lever i, får meg til å oppdage det aktive, produserende livet som den gamle løa manifesterer.


Fra arkitekt og førsteamanuensis ved NTNU Gro Lauvland sin beskrivelse av prosjektet i tidsskriftet Flettverk 2015.