Occupy, Resist, ProduceOccupy, Resist, Produce

Dario Azzellini og Oliver Ressler har laget en videoinstallasjon med viktige fortellinger om motkultur og samhold. Bakteppe er den økonomiske krisen i Europa som etterlot tusenvis av arbeidsledige fabrikkarbeidere med lite håp om en annen jobb. For noen ble svaret organisert motstand. Installasjonen består av tre filmer fra okkuperte fabrikker i Milano, Roma og Thessaloniki. De drives nå som arbeiderstyrte kooperativer. Arbeiderne bygger flate strukturer, skaper sosiale relasjoner og vedtar metoder for direkte demokrati og kollektive beslutninger på produksjonsstedene. På denne måten skapes det nye arbeidsplasser, det utvikles tettere forbindelser med lokalsamfunn og prosjektene sprer seg som sosiale bevegelser.


På naborommet til videoinstallasjonen kunne besøkende selv reparere eller skape noe nytt ut av ødelagt elektronikk, sammen med Justin Tyler Tate og Mikko Laajola fra det finske kunstnerkollektivet Pixelache.


Prosjektet inneholdt også presentasjoner av lokale initiativ innen reparasjon og innbyggerinitiativ, fra Trade Day, Omstilling Sagene og Naturvernforbundet i Oslo.


Utstillingen var en del av en serie prosjekter som utforsker reparasjon og reparasjonskultur for Galleri ROM for kunst og arkitektur.


Kuratorer:

Eva Bakkeslett

Ola Sendstad


Produsent:

Henrik der Minassian / Galleri ROM


Oppdragsgiver:

Galleri ROM for kunst og arkitektur