KrysningssporKrysningsspor

Krysningsspor på Hundorp stasjon er en utforskning og utvikling av folk sitt forhold til den nå nedlagte jernbanestasjonen. Stasjonen er i dag et stille og stemningsfullt sted, uten annonsering av avgang eller ankomst. I folk sin bevissthet er det fremdeles et offentlig sted, men det er sjelden noen der og naturen er i ferd med å ta det tilbake. Prosjektet viser frem stasjonen i sin paradoksale mellomværen av tomhet og offentlighet. Det viser også stasjonen som utgangspunkt både for en viktig felles historie og for mange ulike personlige historier. Samtidig pekes det framover mot nye muligheter for bruk.


Gjennom våren og sommeren 2017 har folk blitt invitert inn for å oppleve og snakke om stasjonen, men også om utvikling i Midt-Gudbrandsdalen generelt. Det har fått folk i tale og midlertidig gitt nytt liv. Det har resultert i mange sterke, morsomme og merkelige fortellinger. Fragmenter av disse samtalene er samlet i et lydspor. Hornhøyttalerens tidligere annonsering av tog er nå erstattet med lavmælte fortellinger.


Hør lydspor


Team:

Kine Hammer Hansen

Ola Sendstad


Oppdragsgiver:

Sør-Fron kommune og Oppland fylkeskommune