Vernebygg for Holvikejekta
Bilder til nettside5-
Bilder til nettside5-2
Bilder til nettside5-3
Bilder til nettside5-4
Bilder til nettside5-6
Bilder til nettside5-7
Bilder til nettside5-8
Bilder til nettside5-9
Bilder til nettside5-5Vernebygg for Holvikejekta

Holvikejekta er et av de viktigste maritime kulturminnene i Norge, den eneste store, åpne, klinkebygde jekta som er bevart - kalt sjøens stavkirke. Jekta har lenge ligget i et åpent naust, ikke egnet for bevaring og lite tilgjengelig for publikum. Det nye vernebygget til Holvikejekta vil ligge der jekta siste gang ble trukket på land, på Øyrane like vest for Sandane sentrum. Prosjektet vil utnytte kvalitetene i nærhet til fjorden, utsikt og sørhelling, samtidig som bygningens hovedfunksjon er å verne jekta mot nettopp sollys, vær og springflo. Prosjektet skal sikre at jekta bevares for framtida og samtidig gjøre den mer tilgjengelig for besøkende. Prosjektet er også en del av og et verktøy for en større positiv områdeutvikling.


Team:

Kine Hammer Hansen

Ola Sendstad


Oppdragsgiver:

Nordfjord folkemuseum


År:

2018 - pågående