PotensialPotensial

Ved formgivning av ting, bygninger og steder kan fortid og ”det eksisterende” ofte

framstå som begrensninger for nye prosjekter. I utstillingen viser tre arkitektkontor og to kunstnere eksempler på hvordan det å videreutvikle det eksisterende, å reparere, kan være berikende på løsninger og uttrykk. Reparasjonens potensial ligger ikke i det universelle og perfekte, men i det unikt

tilpassede og kontinuerlig fleksible. Dette overskrider om du arbeider med stopping

av votter eller restaurering av natur i byrom.


Utstillingen var en del av en serie prosjekter som utforsker reparasjon og reparasjonskultur for Galleri ROM for kunst og arkitektur. Utstillingen var også Galleri ROM sitt bidrag til Tegnebiennalen 2016.


Kuratorer:

Eva Bakkeslett

Elise Storsveen

Ola Sendstad


Produsent:

Henrik der Minassian / Galleri ROM


Bidragsytere:

Rodeo arkitekter, Tandberg arkitekter, Tredje Natur, Kari Steihaug og Kristoffer

Myskja


Oppdragsgiver:

Galleri ROM for kunst og arkitektur