Ideas for Acholi quartersIdeas for Acholi quarters - byøkologisk planlegging i Kampala, Uganda

Mens Joseph Kony og hans LRA herjet nord i Uganda flyktet tusenvis fra Acholi-folket til Kampala. Deres bosettinger og fremtidsutsikter er usikre. I kontakt med lokalsamfunn og lokale myndigheter forsøkte vi å kartlegge og å fasilitere små steg for positiv endring. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med en lokal NGO og Makarere universitetet.


Studiokurs NTNU


Studenter:

Amritha Ballal

Elena Archipovaite

Bisirikirwa Matia

Asbjørn Syverhuset

Ola Sendstad


Veileder:

Hans Skotte