Steinsylinder

Kunstner: Knut Wold


Steinsylinder

Prosjektet er en steinskulptur liggende på eikekiler på en linoljebrent stålplate, nedfelt i gulvet på Greveløkka barneskole på Hamar. Skulpturen er uthult fra to sider, finhugget fra den ene siden og uthulet og blankpolert fra den andre siden. Skulpturen uttrykker et spekter av moderne og tradisjonell steinbearbeiding: Boring og kiling, diamantwiresaging, sliping og polering og hugging med hammer og meisel.


Kunstner:

Knut Wold


Kurator:

Ola Sendstad


Oppdragsgiver

Hamar kommune